Cztery pasy jezdni na Krzywoustego

Kierowcy jeżdżący często ulicą Krzywoustego z pewnością ucieszą się z planów inwestycyjnych miasta i województwa.

Oba urzędy podpisały porozumienie w sprawie przebudowy odcinka DW nr 163 od ronda Patana do ronda Solidarności. Inwestycja, której koszty szacowane są na prawie 13 mln zł, ułatwi wjazd i wyjazd z Kołobrzegu. Wykup gruntów koniecznych pod przebudowę drogi, usunięcie tzw. kolizji sieci i modernizacja infrastruktury miejskiej zostaną sfinansowane z budżetu Kołobrzegu. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił już opracowanie dokumentacji projektowej.

 Podwyższenie standardu tej drogi oznaczać będzie wyższy standard podróżowania po Pomorzu Zachodnim, większe bezpieczeństwo i wygodę mieszkańców oraz turystów – podkreślał przy okazji zawarcia porozumienia wicemarszałek Tomasz Sobieraj. – To krótki, około czterystumetrowy odcinek, ale generuje duże problemy komunikacyjne. Szczególnie w sezonie wakacyjnym, kiedy do Kołobrzegu przybywają dziesiątki tysięcy gości. Współpraca samorządu województwa z miastem ma na celu sprawną realizację tego ważnego projektu drogowego – dodał wicemarszałek.

Planowana modernizacja obejmie teren od ronda Solidarności (skrzyżowanie ul. Krzywoustego i Koszalińskiej) do ronda im. Jerzego Patana. Na tym fragmencie DW 163 jezdnia ma zmienną szerokość, od 6,5 do 15 metrów. Tylko przy rondach są dwujezdniowe odcinki, a między nimi „wąskie gardło”. Po przebudowie cała ulica między rondami będzie miała dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu każda. Konstrukcja drogi ma zostać wzmocniona przez wykonanie warstw: wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego i na końcu warstwy ścieralnej. Żeby zapewnić dostęp do działek „odciętych” przez projektowaną dwujezdniową trasę, a jednocześnie ograniczyć liczbę zjazdów, konieczne będzie zmodyfikowanie układu drogowego w okolicy. ZZDW przewiduje też rozbiórkę mostu i kładki znajdujących się na Stramniczce.

Koszty całego przedsięwzięcia Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie oszacował na 13 mln zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Miasto Kołobrzeg sfinansować ma: wykup gruntów niezbędnych do realizacji przebudowy, roboty związane z likwidacją kolizji, przebudowę istniejących w pasie drogowym sieci, a także budowę infrastruktury miejskiej. Środki na ten cel mają zostać zabezpieczone w budżecie miasta na rok 2022 r. i przekazane Województwu w formie dotacji celowej. Szczegóły dot. finansowania będzie można określić po wykonaniu projektu.

W ramach działań zmierzających do realizacji inwestycji ZZDW przeprowadził przetarg, który wygrała Autorska Pracownia Projektowa Bartosza Sontowskiego. Wartość umowy opiewa na 169 370 zł. Projekt ma być gotowy za niespełna półtora roku.

Komentarze