Czym są ekspertyzy sądowe?

Mówiąc o czynnościach specjalistycznych przeprowadzanych przez biegłego, zwykle mamy na myśli ekspertyzy sądowe. Zlecana jest zwykle na wniosek organu procesowego w celu wydania opinii badawczej w ściśle określonej sprawie. Ekspertyza może zostać zlecona również przez mediatora, ale również jedna ze stron może poprosić o nią. Warto wiedzieć, że nie jest to byle opinia – ekspertyza może zostać potraktowana jako silny dowód w sprawie, dlatego powinna być wykonana w sposób profesjonalny, a biegły musi być osobą obiektywną. Skrupulatnie opracowana opinia może być kluczowa dla winnego, jak i dla oskarżyciela.

Jakie rodzaje ekspertyz wyróżniamy?

Tak naprawdę na to pytanie można odpowiedzieć jednym słowem – wiele. Typów ekspertyz sądowych jest całe mnóstwo, ponieważ każda sprawa w sądzie może dotyczyć innej dziedziny. Najczęściej spotykane, najpopularniejsze są ekspertyzy psychologiczne, traseologiczne, wariograficzne, psychiatryczne, pisma i dokumentów, fonoskopijne, osmologiczne, fizykochemiczne, mechanoskopijne czy balistyczne. Dość nietypową, o której można usłyszeć dość rzadko, jest ekspertyza sądowa z technik scenicznych. O co w niej może chodzić? Otóż zdarza się, że w sądzie spotykają się osoby, które nie dopilnowały swoich prac i podczas koncertu, przedstawienia czy innych wydarzeń typowo imprezowych doszło do wypadku. Nie każdy dostawca wywiązuje się ze swoich zapewnień w sposób rzetelny, dlatego też często potrzebne są ekspertyzy sądowe z technik scenicznych. Zleceniodawca może się w takim przypadku ubiegać o rekompensatę za umowę, która nie została odpowiednio zrealizowana. Z jednej strony niewprawione oko może sądzić, że muzyka jest w porządku, a na scenie wygląd wszystko rewelacyjnie, jednak ekspert z tego zakresu dojdzie do tego, co nie zostało odpowiednio przygotowane i kto odpowiada za tę sytuację.

Ekspertyzy sądowe z zakresu techniki scenicznej – czym są?

Ekspertyzy sądowe tego rodzaju są konieczne podczas rozwiązywanie dość trudnych konfliktów tego typu. Dwie strony zawierają pomiędzy sobą umowę, która określa jakość, ilość, datę wykonania konkretnego oświetlenia czy nagłośnienia. Zleceniobiorca decyduje się wykonać to działanie. Są sytuacje, podczas których ekspertyza pokazuje, czy konkretne ustalenia zostały wykonane, czy jednak nie. Jeśli biegły zauważy konkretne uchybienia, z pewnością sporządzi opinię, która posłuży w sądzie jako bardzo ważny dowód. Ponadto, opinia ta dokładnie wskaże, która ze stron dokonała uchybienia i zadecyduje, czy oskarżony powinien wypłacić zadośćuczynienie, czy jednak nie.

Co oferują szkolenia z zakresu techniki scenicznej?

Zastanawiasz się, czy nie zostać ekspertem w dziedzinie techniki scenicznej? Jeśli masz takie marzenie, możesz poszukać w Internecie specjalnych szkoleń, dzięki którym będziesz umieć wyjaśniać, jak unikać błędów podczas zamawiania dostaw sceno technicznych, wyjaśnisz, czy najdroższa inwestycja zawsze jest najlepsza oraz pokażesz, jak nie doprowadzać do sądowych sporów, które są nie tylko kosztowne, ale również doprowadzają do stanów nerwowych, stresowych i wielu innych niezbyt ciekawych sytuacji.

Komentarze