Defibrylator na rynku

Urządzenie do ratowania życia znalazło się na kołobrzeskim targowisku. Defibrylator AED został zamontowany na elewacji budynku socjalnego, który mieści się tu przy bramie wjazdowej na rynek. To nowoczesny sprzęt, który umożliwić ma szybkie i skuteczne udzielenie pierwszej pomocy osobom, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Urządzenie może być wykorzystywane także przez osoby, które nie mają wiedzy medycznej, gdyż aparatura sama wydaje komendy, w jaki sposób ma być użytkowana do ratowania życia. Kolejne urządzenia Zieleń Miejska zainstalowała w punkcie RIPOK, na budynku siedziby spółki oraz budynku Biura Administracji Cmentarza.

 

Komentarze