Defibrylator w “Jedynce”

W trosce o bezpieczeństwo uczniów w Szkole Podstawowej nr 1  został zainstalowany półautomatyczny defibrylator AED (Automated External Defibrillator). Umieszczono go na parterze budynku.

To niewielkie i proste urządzenie ratunkowe, które w sytuacji zagrożenia pozwala osobie bez wiedzy medycznej udzielić pierwszej pomocy. Można go używać podczas akcji ratunkowej zarówno w przypadku osób dorosłych, jak i dzieci. Podczas ratowania dzieci wystarczy po uruchomieniu przełączyć go na tryb pediatryczny. Nowoczesny sprzęt jest wyposażony w system głośnomówiący, dzięki któremu głos lektora instruuje osobę obsługującą, jak postępować w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Jedno urządzenie zapewni więc bezpieczeństwo wychowankom, opiekunom, rodzicom, ale też osobom przebywającym w sąsiedztwie obiektu, bowiem punkt AED został udostępniony publicznie, o czym informuje tablica na budynku szkoły.

Sprzęt zakupiono z funduszy pozyskanych z dzierżawy terenu szkoły na parking. 18 stycznia 2023 roku odbyło się uroczyste przekazanie defibrylatora  do użytku publicznego. Tego dnia wszyscy pracownicy szkoły zostali przeszkoleni w zakresie postępowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia, całego procesu ratowniczego, obsługi urządzenia AED i prawidłowego wykonania resuscytacji. Szkolenie obejmowało również trening praktyczny, a więc przeprowadzenie reanimacji i defibrylacji na fantomie.

Komentarze