Dlaczego uchwała budżetowa jest tak ważna?

Szanowni czytelnicy Gazety Kołobrzeskiej. Już 29 listopada Rada Miasta Kołobrzeg podejmie uchwałę o budżecie na rok 2024. Wszyscy radni dostali projekt budżetu, odbywają się zainteresowane budżetem komisje z których najważniejszą w tym temacie jest Komisja Budżetowa-Gospodarcza , bo do niej trafiają wszystkie ewentualne wnioski – poprawki pozostałych komisji. Komisja ostatecznie rozstrzyga jaki będziemy mieli budżet w 2024r. Budżet nie ukrywam bardzo ambitny, gdzie założono dochody w wysokości-438 mln zł, a wydatki 516 mln zł. Ale dzisiaj chciałbym przybliżyć czytelnikom trochę informacji, jak ważna jest uchwała budżetowa i w jaki sposób jest procedowana. Budżet na dany rok oraz wykonanie budżetu to dwie najważniejsze uchwały każdej jednostki samorządu terytorialnego. Cytuję art. 239 Ustawy- Finanse publiczne: -„Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego(kalendarzowego), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach- nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego”. To tyle Ustawa . Wszystko jest w porządku, gdy zmieścimy się z uchwałą budżetową w terminie . Zadajmy sobie pytanie, co się stanie gdy np.- wójt, burmistrz, prezydent, marszałek – nie przekona radnych, czyli nie ma większości w radzie, (sejmiku) i budżet nie zostanie uchwalony w terminie. O takim przypadku mówi Ustawa:

Art. 240 . p.3–„ W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie , regionalna izba obrachunkowa (RIO), w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zleconych”. Zastępcze ustalenie budżetu ma charakter środka nadzwyczajnego, który umożliwia funkcjonowanie JST. Co to w praktyce oznacza? Nie ma wydatków majątkowych (czyli inwestycji), są tylko tzw. wydatki sztywne. Pytanie komu to się opłaca? Prawdę mówiąc taki stan rzeczy nikomu nie służy. Gmina bez inwestycji umiera, radni nie mają wpływu na wiele istotnych spraw, podobnie jak organ wykonawczy. To tylko mam nadzieję teoria, która nigdy nie będzie miała zastosowania w naszej Radzie Miasta. Wniosek jest prosty- budżet musi być uchwalony. Możemy się spierać o niektóre zapisy, jest dyskusja, a na końcu jest uchwała o pozytywnym zaopiniowaniu budżetu na rok 2024. Czy kiedykolwiek opisywana sytuacja miała miejsce w Radzie Miasta Kołobrzeg? Przyznam się czytelnikom GK , że w kadencji 2002-2006 byliśmy blisko popełnienia tego błędu. Rada Miasta nie uchwaliła budżetu na kolejny rok. Refleksja przyszła bardzo szybko i na drugi dzień, w ostatnim możliwym terminie, zebraliśmy się na sesji nadzwyczajnej o godz.21 i zdążyliśmy przed północą uchwalić budżet. To już historia, a budżet na rok 2024 powinniśmy uchwalić, bo to jest nasz wspólny budżet, był konsultowany ze wszystkimi klubami działającymi w Radzie Miasta oraz z radnymi niezrzeszonymi w żadnym klubie. No cóż życie pokaże, czy miałem rację.

Wiesław Parus

Przewodniczący klubu radnych „Kołobrzescy Razem”

Fot. Karol Skiba

Komentarze