Dobra energia Programu Społecznik. Tych inicjatyw nie można przegapić!

W wydarzeniach firmowanych Programem Społecznik warto brać udział! Ponad 4 tysiące zrealizowanych społecznych przedsięwzięć pokazuje moc i siłę regionu otwartego na NGO’sy, współpracę i aktywność. Przed nami kolejne angażujące pomysły, które czekają na realizację.  Do ostatniego naboru Społeczniczki i Społecznicy zgłosili blisko tysiąc projektów. A to oznacza jedno! Program na dobre zagościł na Pomorzu Zachodnim.

Otwartość, zaangażowanie i działanie to pojęcia, które trafnie określają ideę Programu Społecznik. Od siedmiu lat Społeczniczki i Społecznicy zmieniają na lepsze nasze osiedla, podwórka, wsie. Budują przestrzeń do rozwijania zainteresowań i pasji, zachęcają do wyjścia z domów, łączą pokolenia, wspierają osoby z niepełnosprawnością. Takie podejście do spraw lokalnych to niesamowita wartość, która buduje cenny kapitał społeczny. Warto być częścią tego programu – tworzyć go, ale i korzystać z oferowanych działań – mówi Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Program Społecznik umożliwia organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym z całego województwa realizację ciekawych działań społecznych, projektów, warsztatów, zawodów sportowych, badań profilaktycznych. Na ich realizację NGO’sy mogą otrzymać grant w wysokości 5 tys. zł. To środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Rocznie na ten cel przeznaczanych jest 3 mln zł.  Dzięki tym funduszom stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne organizują „szyte na miarę” danego miejsca inicjatywy. Nie brakuje też działań związanych z ekologią. Wspólne sprzątanie okolicy, nauka segregowania śmieci czy sadzenie drzew to inicjatywy, bez których „Społecznik” nie może obejść się.

Ale program to też promocja zdrowego stylu życia. Po granty aplikowało z powodzeniem Stowarzyszenie Koszaliński Klub „Amazonka” czy Stowarzyszenie Fizjosport, które promuje wiedzę dotyczącą profilaktyki i wczesnego wykrywania męskich nowotworów. Dotacje wykorzystuje na przeprowadzanie bezpłatnych badań. W ubiegłym roku udało się wykryć 12 zmian poza normą. Ale zdrowie to też aktywność i promocja jazdy na rowerze. Dużo mieszkańców kojarzy z tych projektów Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, ale tych działań jest zdecydowanie więcej.

Zwłaszcza w ostatnim czasie, mocno swój udział w programie zaznaczają koła gospodyń wiejskich, organizując wydarzenia i akcje, których celem jest integracja lokalnej społeczności. Panie do rozmów zachęcają podczas warsztatów gotowania czy rękodzieła, angażują do współpracy swoje sąsiadki z Ukrainy.

Warto też zaznaczyć, że od samego początku z pomocą programu NGO’sy promują ideę dzielenia się żywnością. Do takich dobrze już znanych działań należy z pewnością inicjatywa Stowarzyszenia Jadłodzielnia Szczecin, ale specjalne szafki dostępne są w całym regionie. Organizacja prowadzi też warsztaty w przedszkolach, szkołach oraz prelekcje w domach seniora. W regionalnych pociągach w kolorach Pomorza Zachodniego wyświetlany jest film promujący ideę dzielenia się żywnością. Organizacja planuje już kolejne działania i gorąca zachęca wolontariuszy do współpracy.

Program Społecznik to sprawdzona marka – dla mieszkańców to konkretne działania, a dla NGO’sów to szansa na zdobycie środków na realizację projektów. Do ostatniego naboru wniosków Społeczniczki i Społecznicy złożyli blisko tysiąc propozycji. Wnioski są teraz weryfikowane pod względem formalnym, a następnie do dofinansowania zostaną wybrane te najlepsze projekty. Wyniki poznamy 11 stycznia 2024 r. Z kolei 2 kwietnia 2024 r. ruszy kolejny nabór wniosków.

Po więcej informacji na temat programu warto zajrzeć do mediów społecznościowych. Społeczniczki i Społecznicy są bardzo aktywni w tej sferze. Do zapraszania na wydarzenia wykorzystują takie hashtagi jak: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR. Na portalu Facebook warto też obserwować profile: Program Społecznik oraz Pomorze Zachodnie News.

Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Strona internetowa programu: https://spolecznik.karrsa.eu/ oraz https://wws.wzp.pl/aktualnosci/program-spolecznik

 

 

 

 

Komentarze