Dobry rok przeładunków w Porcie Kołobrzeg

Kołobrzeski port podsumował dane dotyczące zrealizowanych w ostatnich 12 miesiącach przeładunków. 

Port Kołobrzeg ma za sobą kolejny rok wyróżniający się znaczącym wzrostem przeładunków towarów. 2023 rok zakończył się wynikiem 277,8 tys. ton. Jest on aż o 63% wyższy od osiągniętego w 2022 roku. Ten skok zawdzięczamy głównie nowym ładunkom, w tym przede wszystkim kukurydzy z Ukrainy. Bo Port Kołobrzeg, tak jak i porty w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu, został wskazany przez rząd do tranzytu zbóż z kraju naszych sąsiadów, któremu działania wojenne odcięły dostęp do portów czarnomorskich. Dzięki dobremu przygotowaniu, Port Kołobrzeg mógł „z marszu” przystąpić do akcji pomocy Ukrainie, jednocześnie zwiększając dochody miasta.

Jeszcze w 2018 roku w Porcie Kołobrzeg przeładowano 110 tys. ton towarów. Wówczas największy wolumen przeładunków stanowiła grupa ładunków masowych, głównie kruszywo i drewno. W kolejnych latach nastąpiła wyraźna zmiana struktury przeładunków. W 2022 roku nowym ładunkiem stała się kukurydza, stanowiąca 41% wszystkich przeładunków. W 2023 roku jej udział zwiększył się do 48%. Towary przeładowywane w Porcie Kołobrzeg uległy zróżnicowaniu i do dominujących we wcześniejszych latach kruszywa i drewna, dołączyły: pellet, zboża, oraz nawozy. Wzrost przeładunków kukurydzy był spowodowany wojną na Ukrainie, która była dotąd jednym z największych eksporterów kukurydzy na świecie. Jej eksport został wstrzymany w związku z działaniami wojennymi i m.in. blokadą portów czarnomorskich. Polska sąsiadująca z Ukrainą, stała się wtedy jednym z głównych krajów tranzytu ukraińskiej kukurydzy.

Innym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu przeładunków w Porcie Kołobrzeg, były inwestycje infrastrukturalne. W 2021 roku uruchomiono bocznicę kolejową, która ułatwiła transport towarów do portu. W ciągu pięciu ostatnich lat zwiększono również powierzchnie magazynowe z 6 tysięcy metrów kwadratowych do 10,5 tysięcy. Jest to wzrost dotychczasowej powierzchni o 75%. Na zwiększenie wolumenu przeładunkowego miała wpływ także zmiana firmy świadczącej usługi manipulacyjno-przeładunkowe. Wyposażona w odpowiedni, nowoczesny sprzęt, zapewnia sprawną obsługę statków.

Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym Port Kołobrzeg stał się bardziej atrakcyjnym miejscem do przeładunku towarów. Oczekuje się, że w kolejnych latach ich wolumen będzie dalej rósł. Port Kołobrzeg ma potencjał do dalszego rozwoju. W planach jest zwiększenie głębokości toru wodnego, dzięki czemu port będzie mógł przyjmować większe statki.

Komentarze