Gazeta Kołobrzeska

Dodaj ogłoszenie – potwierdzenie

Prosimy o sprawdzenie przesłanego ogłoszenia.

Prosimy o wpłatę sumy w wysokości podanej w formularzu na konto.

Gazeta Kołobrzeska
ul. Myśliwska 6
78-100 Kołobrzeg
Konto: PKO SA o/Kołobrzeg
10 1240 6508 1111 0000 5415 4252