Dodatkowe pieniądze dla stulatków

Osobom, które skończyły sto lat, przysługuje comiesięczne „świadczenie honorowe”. W Zachodniopomorskiem ZUS wypłaca ich 150. Od marca to wyjątkowe świadczenie wynosi 6246,13 zł brutto.

Najwięcej świadczeń dla stulatków wypłaca w regionie ZUS w Szczecinie – 104, natomiast 46 świadczeń przekazuje koszaliński ZUS. Wśród osób pobierających „świadczenie honorowe” dominują kobiety, których jest 135 (szczeciński oddział ZUS – 95, koszalińska placówka – 40 kobiet).

Najstarsza osoba w regionie, która świadczenie pobiera ze szczecińskiego ZUS-u, ma 110 lat.

Wysokość „świadczenia honorowego” równa jest kwocie bazowej, która służy do obliczania emerytur i rent. Jest ustalana corocznie od 1 marca, a jej wysokość to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zmniejszonego o pobrane składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wynosi 6246,13 zł brutto. Dodatek po ukończeniu 100 lat jest więc co roku wyższy, a raz przyznany nie jest waloryzowany. Dlatego emeryci otrzymują równe kwoty „świadczenia honorowego”.

Kiedy potrzebny jest wniosek

Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS nie składają wniosku o to świadczenie. Gdy skończą sto lat przyznawane jest z urzędu przez Prezesa ZUS. Wniosek muszą złożyć stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Dotyczy to najczęściej kobiet, które zrezygnowały z pracy, by zająć się dziećmi. Wniosek o „świadczenie honorowe” można dostarczyć do najbliższej placówki ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest jedyną instytucją, która wypłaca dodatkowe pieniądze po ukończeniu 100 lat. Wypłaty realizują też KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA oraz MON.

Komentarze