Dom Rekolekcyjny Caritas do remontu

Prawie 2 miliony złotych kosztować będzie remont budynku Domu Rekolekcyjnego w Podczelu.

Umowa na dofinansowanie tego zadania została podpisana. Inwestycja zyskała wsparcie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości ponad 1,8 mln zł.  Jaki będzie zakres remontu? Celem zadania jest wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku Domu Rekolekcyjnego: roboty wykończeniowe, wymiana stolarki wewnętrznej, roboty ślusarsko-kowalskie, instalacja kanalizacji sanitarnej (zakup i montaż wyposażenia sanitarnego). Efektem wykonanej inwestycji ma być zachowanie dziedzictwa kulturowego.

.

Komentarze