Dom w Gościnie już czeka na dzieci

– Dziś na sesji formalnie utworzyliśmy placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Gościnie i przyjęliśmy jej statut. Już za kilka tygodni pojawią się w niej dzieci, którym będzie zapewniona całodobowa opieka. Na tablicy ogłoszeń oraz w BIP-ie zamieściliśmy także ogłoszenie o naborze na dyrektora placówki – poinformował nas starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Chodzi o formalne zatwierdzenie regulaminu domu dziecka, który już stoi w Gościnie, w sąsiedztwie DPS-u. Najbliższe dni zostaną poświęcone na wyłonienie osoby, która będzie kierowała pracami placówki i skompletuje kadrę zajmującą się podopiecznymi. 14 dzieci w wieku od 10 do 18 lat powinno znaleźć opiekę w Gościnie na przełomie marca i kwietnia. Sam budynek jest już gotowy i trwa jego wyposażenie.

Komentarze