Droga do Trzebiatowa zostanie przebudowana

Zielone światło dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Trzebiatów-Kołobrzeg. Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Prace obejmą odcinek o długości 22 kilometrów. W ramach inwestycji planuje się m.in.: budowę nowych konstrukcji nawierzchni i obiektów inżynierskich, rozbiórkę mostów nad rzekami Dębosznica i Błotnica, remont wiaduktu oraz kładki dla pieszych nad nieczynną linią kolejową, remont obiektów mostowych, budowę skrzyżowań wraz z organizacją ruchu oraz ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych.

Komentarze