Dyrektor MOSiR w Kołobrzegu ogłasza otwarty konkurs ofert

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ogłasza otwarty konkurs ofert

na

Zagospodarowanie i dzierżawę części plaży położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w sezonach letnich”

Szczegóły konkursu pod adresem

https://bip.mosir.kolobrzeg.pl/przetargi/29/83/KO_12_2023/

    Kompletną ofertę należy składać w sekretariacie MOSiR Kołobrzeg

  1. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg

w terminie do 25.10.2023 r. do godz. 9:00

 

Komentarze