Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo w porcie

To kropka nad „i” w inwestycjach realizowanych w kołobrzeskim porcie. Nabrzeże Barkowskie przeszło kapitalny remont. Dzięki niemu poprawią się warunki pracy i bezpieczeństwo pracujących w porcie.

Po trwających ponad półtora roku pracach, przebudowa Nabrzeża Barkowskiego w Porcie Rybackim dobiegła końca. Pochłonęła ponad 10,5 mln zł, z czego aż 8,6 mln zł stanowiło dofinansowanie. Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu zdobył je w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

To jedna z ważniejszych i kosztowniejszych inwestycji portowych ostatnich lat. Prace objęły nabrzeże o długości 167,5 metra. Niegdyś tereny te należały do dawnego Przedsiębiorstwa Połowów i Usług Rybackich Barka. W ciągu roku przeprowadzono remont betonowego oczepu, montaż urządzeń odbojowych i cumowniczych. Nabrzeże zostało wyposażone w nowe szafki elektryczne i sprzęt ratunkowy. W ramach zadania przeprowadzono też remont placu składowego o powierzchni blisko 12 tys. m2. Tu głównym celem było wyrównanie poziomu gruntu oraz wymiana dziurawej, kruszącej się nawierzchni. Problematyczny mógł być wielki lej, który przez lata tworzył się na środku placu. – Decydujące o przebiegu inwestycji było znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego nawierzchnia tak niepokojąco się zapada – mówi Artur Lijewski, prezes Zarządu Portu Morskiego w Kołobrzegu. – Trzeba było dokładnie sprawdzić, co dzieje się z podbudową betonowej nawierzchni. W najgorszym przypadku mielibyśmy do czynienia z wymywaniem gruntu z powodu nieszczelności ścianki Larsena. To oznaczałoby komplikacje w realizacji projektu i wzrost kosztów. Na szczęście okazało się, że ścianka nadal jest szczelna. Zawinili poprzedni budowniczowie placu, bo do podbudowy części placu użyli piasku pochodzącego wprost z plaży, który nie nadawał się do tego celu.

W ramach inwestycji wybudowano też nowe ogrodzenie placu wraz z czterema bramami wjazdowymi, wykonano sieci energetyczne, wodociągowo – hydrantowe oraz kanalizację deszczową. Nieruchomość wyposażono też w nowoczesne, energooszczędne oświetlenie ledowe, hydranty, elementy zabezpieczające słupy oświetleniowe i postumenty poboru energii elektrycznej przed kolizją z pojazdami.

Na Nabrzeżu Barkowskim stanęła też w pełni zautomatyzowana, kontenerowa stacja zlewcza do odbioru ścieków bytowych, na którą również udało się uzyskać dofinansowanie w ramach innego priorytetu. Stacja jest podłączona do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Urządzenie jest dostępne dla wszystkich jednostek pływających, przebywających na wodach Portu Morskiego w Kołobrzegu.

Modernizacja nabrzeża poprawiła bezpieczeństwo, warunki postoju i obsługi jednostek rybackich oraz higienę pracy w miejscach wyładunku. Dzięki inwestycji infrastruktura należąca do ZPM Kołobrzeg po tej stronie portu, została w całości zrewitalizowana. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowego Hydrobud Adama Dzika.

.

Komentarze