Dzień wagarowicza pod policyjną lupą

Jutro pierwszy dzień wiosny, który uczniom kojarzy się przeważnie z „Dniem Wagarowicza” W związku z tym policjanci w trakcie spotkań profilaktycznych w szkołach uświadamiają młodym ludziom jak ważny jest zdrowy rozsądek, przestrzeganie prawa, porządku publicznego oraz zasad współżycia społecznego.
Tradycyjne nadejście wiosny to dla wielu uczniów okazja do celowej i świadomej nieobecności na zajęciach szkolnych. W wielu placówkach oświatowych dyrekcja z nauczycielami na czele wychodzi naprzeciw tradycyjnej „wiosennej absencji”. W czasie lekcji organizują na terenie szkoły lub poza nią różne imprezy, wycieczki czy konkursy, promujące przede wszystkim aktywność fizyczną. Natomiast uczniowie, którzy nie uczestniczą w tych zajęciach przebywają poza szkołą bez żadnej opieki oraz przemieszczają się po mieście z dużym uczuciem anonimowości. Często w tym czasie śmielej sięgają po różnego rodzaju używki, czy środki odurzające oraz zakłócają spokój i porządek publiczny. Komenda Powiatowa Policji ma to na uwadze i zapowiada wzmożone kontrole miejsc newralgicznych, gdzie najczęściej gromadzą się młodzi ludzie, a także obiekty handlowe pod kątem sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim. Dodatkowo w celu wyeliminowania czy zmniejszenia tego typu zachowań. Policjanci przeprowadzili szereg spotkań profilaktycznych z uczniami przestrzegając ich o konsekwencjach takiego działania.

Komentarze