Dziś rusza rekrutacja do żłobka „Krasnal”

Już dziś (9 maja) rozpoczyna się rekrutacja dzieci do żłobka „Krasnal”.

Nabór prowadzony jest elektronicznie i trwa od godz. 9:00 do 20 maja 2022 r. do godz. 15:00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka należy złożyć poprzez stronę systemu Vulcan: https://zlobki.vulcan.net.pl/kolobrzeg

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w żłobku wraz z dokumentami, które będą potwierdzały spełnienie KRYTERIÓW OBOWIĄZKOWYCH i/lub KRYTERIÓW DODATKOWYCH, które wpiszą opiekunowie we wniosku.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o kryteria określone w Uchwale nr XXXIII/460/21 Rady Miasta w Kołobrzegu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka „Krasnal” w Kołobrzegu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie żłobka: https://krasnalkolobrzeg.pl/rekrutacja/

Komentarze