Egzamin zdany na piątkę

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu kształcący się w zawodzie technik informatyk oraz technik reklamy w 100 procentach zdali egzamin zawodowy w sesji zimowej. Pozostali uczniowie uczący się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarz oraz technik organizacji turystyki zdali egzamin na poziomie 87 – 97 proc.

Komentarze