“Ekonom” najsłabiej napisał maturę, poprawa w “Rataju” w Gościnie

Dzisiaj zostały ogłoszone ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. W Kołobrzegu matury wypadły słabiej, niż w ubiegłym roku.

W powiecie kołobrzeskim do matury przystąpiło 526 osób (245 absolwentów liceum i 281 absolwentów technikum).  W roku 2022 podczas matur nie obowiązywały już specjalne wytyczne sanitarne, takie jak w roku 2020 i 2021. Podobnie jak w ubiegłym roku abiturienci nie musieli przystępować do dwóch, obowiązkowych w latach przedpandemicznych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Aby zdać maturę, abiturient musiał uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych.

Średnia zdawalność: w kraju – 78,2% (rok 2021 – 74,5%), w woj. zachodniopomorskim – 75,8% (rok 2021 – 70%), w szkołach prowadzonych przez powiat (bez szkół niepublicznych) – 77,15% (rok 2021 – 67,84%).

W szkołach, dla których powiat kołobrzeski  jest organem prowadzącym średnia zdawalność, była wyższa niż w roku ubiegłym oraz wyższa niż średnia zdawalność w województwie zachodniopomorskim. Najwyższy wynik matury był w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu 95,76%, I LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Kołobrzegu uzyskało 92,48%. W tym roku najsłabszy wynik matury był w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu 53,80%. W porównaniu do zeszłego roku wysoką zdawalność uzyskał Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie – 60,61%. Liczba absolwentów, którzy zdali maturę to 404 osób, natomiast 96 absolwentów jest uprawnionych do poprawki matury w sierpniu. 26 tegorocznych absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu, co wiąże się z brakiem możliwości poprawki matury w tym roku – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Termin poprawkowy Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła na dzień 23 sierpnia 2022 roku.‎ Prawo do poprawki ma maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu. Ten, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

Komentarze