Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki poszukiwany

Miejska Energetyka Cieplna  w Kołobrzegu Sp.  z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

ELEKTROMONTER APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ I AUTOMATYKI

 

Umowa:

na czas nieokreślony po odbytym okresie próbnym

 

Wynagrodzenie :

Zgodne z  regulaminem wynagradzania obowiązującym w Spółce.

           Wymagania kwalifikacyjne:

– wykształcenie zasadnicze zawodowe

– mile widziane uprawnienia Energetyczne ,,E1”

– prawo jazdy kat. B ,

– wykonywanie prac związanych z obsługą , konserwacją, remontem i montażem  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz prace warsztatowe, ręczne prace transportowe

–  prace na wysokości powyżej 3m.

– dyspozycyjność

– odporność na stres

 

Wymagane dokumenty:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

( druk do pobrania na stronie : www.mec.kolobrzeg.pl, lub osobiście w Siedzibie Spółki biuro nr 12)

– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Elektromonter AKPIA  – na kwestionariuszu osobowym dołączonym do niniejszego ogłoszenia

Komentarze