Emerycie i rencisto: od września uważaj na zarobki

Od 1 września, jak co kwartał, zmieniają się limity zarobkowe dla rencistów i wcześniejszych emerytów. Będą one niższe, bo w drugim kwartale płace spadły.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mogą mieć dodatkowe przychody bez ograniczeń. Oprócz nich zarobić bez limitu mogą również niektórzy renciści. Są to osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Jednak o limitach w dorabianiu muszą pamiętać wcześniejsi emeryci i pozostali renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego.

Nowe progi przychodu obowiązują od 1 września tego roku. Pierwszy wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września to 3853,20 zł brutto. W tym czasie emeryci, którzy pobierają wcześniejsze emerytury i renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia do kwoty 3853,20 złotych. Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a od września będzie to 7155,90 złotych. Jego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Komentarze