Emerytury i renty przed świętami

Świadczenia, których wypłata przypada na 25 grudnia, ZUS przekaże jeszcze przed świętami.

 Emerytury i renty doręczane przez listonoszy przekażemy do Poczty Polskiej 20 grudnia, natomiast przelewy z świadczeniami wyślemy do banków 22 grudnia.

Komentarze