Farmaceutka z Kołobrzegu z tytułem zasłużonej dla miasta

W sobotę.  27 listopada  w kołobrzeskim ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia tytuł “Zasłużony dla Miasta Kołobrzeg” dla  dr hab. Jadwigi Brzezińskiej. Przyznała Rada Miasta, a pamiątkowy medal wręczyła prezydent Anna Mieczkowska i przewodniczący rady Miasta Bogdan Błaszczyk.

A to treść uzasadnienia przyznania zaszczytnego tytułu: „Dr Jadwiga Brzezińska stanowi wzór osoby aktywnie zaangażowanej w pracę i działalność zawodową. Od podjęcia pracy w zawodzie aptekarskim pasjonowała się historią farmacji, dokumentacją życia zawodowego, pamiętnikarstwem oraz pracą naukową i społeczną w środowisku farmaceutycznym. Tematyka zainteresowań naukowych dr Jadwigi Brzezińskiej obejmuje głównie problemy aptekarstwa regionu Pomorza Środkowego, w tym Kołobrzegu, historię piśmiennictwa, stowarzyszenia kształcące aptekarzy i etykę farmaceutyczną. Efekty ponad siedemdziesięcioletniej pracy Pani dr Jadwigi Brzezińskiej są godne podziwu, tym bardziej, że stopnie naukowe uzyskiwała nie będąc związana ze środowiskiem akademickim. Działalność historyka farmacji i kronikarza przede wszystkim swego miasta, zaowocowała obszerną monografią „Problemy farmaceutyczne w Kołobrzegu do 1945 r.”, która była jej pracą doktorską obronioną w 1990 r. Przygotowując się do pisania tej pracy pozyskała wiele, często nieznanych, informacji o najstarszych dziejach aptekarstwa w Kołobrzegu, które miały znaczenie ogólnoeuropejskie. Monografia ukazała się drukiem w 2013 r. Zostały w niej omówione istotne kierunki rozwoju aptekarstwa w Kołobrzegu na tle wydarzeń społeczno – gospodarczych i politycznych. Autorka przedstawiła m.in. zagadnienia takie jak: pozycja aptekarza w środowisku społecznym, nadzór nad produkcją i sprzedażą środków leczniczych (często toksycznych), walory molarne pracowników aptek w świetle obowiązującego prawodawstwa, nadzór nad kształceniem zawodowym, czy też problem wynikający ze specyfiki aptek jako obiektów handlowych, a równocześnie jako placówek służby zdrowia, zobowiązanych do posiadania pełnego asortymentu leków o każdej godzinie. Do publikacji Pani dr Brzezińska włączyła swoje późniejsze opracowanie dotyczące dziejów fabryki farmaceutyczno – kosmetycznej w Kołobrzegu. Kołobrzeg stanowi też temat innych publikacji dr Jadwigi Brzezińskiej, np. w 2004 r. w Pamiętniku XIII Sympozjum Historii Farmacji ukazał się artykuł pt. “Apteka sanatoryjna Kolejarz 1966 – 2000 na tle rozwoju uzdrowiska Kołobrzeg”, a w 2007 r. w Pamiętniku XVI Sympozjum Historii Farmacji – obszerna praca pt. “Apteki sanatoryjne Kołobrzegu w II połowie XX wieku” „Za całokształt działalności naukowej w zakresie historii farmacji została odznaczona przez Międzynarodową Akademię Historii Farmacji w Paryżu medalem CARMEN FRANCES” (2013 r.) jako pierwsza laureatka tego odznaczenia w Polsce”.

Jadwiga Brzezińska urodziła się w Warszawie w 1924 r. W 1961 r. zamieszkała z mężem w Kołobrzegu . Jako magister farmacji pracowała w aptece, najpierw jako zastępca, potem jako kierownik do przejścia na emeryturę w 1992 roku. Przez 20 lat była wykładowcą farmakologii w Liceum Medycznym w Kołobrzegu. W 1970 r. otrzymała I nagrodę w Krajowym Konkursie Pedagogicznym dla nauczycieli szkół medycznych. W 1974 r. uzyskała specjalizację II stopnia. Za namową prof. dr. hab. Witolda Włodzimierza Głowackiego podjęła pod jego kierunkiem pracę doktorską dotyczącą aptekarstwa w Kołobrzegu. Najstarszą część problemów farmacji w Kołobrzegu przedstawiła i obroniła w 1990 r. w Akademii Medycznej w Poznaniu. Tytuł pracy doktorskiej brzmiał: „Problemy farmaceutyczne w Kołobrzegu do 1945 r.”.

Fot. Urząd Miasta Kołobrzeg

Komentarze