Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Jak zainwestować ponad 7 mld zł? Ruszają konsultacje

Ponad 7 mld zł! Tyle otrzyma Pomorze Zachodnie w ramach nowego rozdania funduszy unijnych. Zanim zapadną ostateczne decyzje o podziale wsparcia, można ocenić projekt programu i wziąć udział w konsultacjach społecznych.

 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął projekt programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 24 stycznia 2022 roku. Pod nową nazwą kryje się coś, co w poprzednich dekadach znaliśmy jako Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego – projekt przewidziany na perspektywę lat 2021-2027 – był tworzony w ubiegłym roku. Oparto go o wcześniejsze konsultacje z partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, administracją i mieszkańcami. Około 350 uczestników spotkań przedstawiło blisko 400 uwag i postulatów. Wraz z przyjęciem projektu konieczne są kolejne konsultacje społeczne, które zdecydują o ostatecznym kształcie programu, jaki zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej. Konsultacje potrwają do końca lutego.

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. – Każdy może zabrać głos na temat projektowanych w programie interwencji i zakresu wsparcia. Ten głos będziemy dokładnie analizować, by po zakończonych konsultacjach, wprowadzić ewentualne zmiany.

– Konsultacje społeczne to niezwykle ważne narzędzie. W ich trakcie każdy z nas może wypowiedzieć się na dany temat, zgłosić uwagi lub nowe propozycje rozwiązań. Dzięki nim mamy wpływ na podejmowane decyzje. Przed mieszkankami i mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego możliwość udziału w szerokiej dyskusji dotyczącej założeń  nowego  programu regionalnego wartego 7 miliardów złotych! Wykorzystajmy ten czas i porozmawiajmy o Funduszach Europejskich dla Pomorza Zachodniego. W jakie inicjatywy gospodarcze powinniśmy inwestować, jak jeszcze lepiej wspierać rynek pracy, turystykę czy sferę społeczną? Zapraszamy do udziału w konsultacjach – mówi Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Fundusze, które zmieniły Pomorze Zachodnie

Warto zabrać głos, bo mówimy o pieniądzach, które realnie zmieniają nasze najbliższe otoczenie i wpływają na nasze życie. To już dziś trudne do wyobrażenia kwoty. Od 2007 roku na Pomorzu Zachodnim zrealizowano z wykorzystaniem funduszy unijnych 12 663 projekty o łącznej wartości przekraczającej 68,3 mld zł. Ponad połowa tej kwoty, czyli 36,6 mld zł, to właśnie dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Kołobrzeg z pomocą eurofunduszy przebudował najbardziej reprezentacyjny deptak w mieście, czyli nadmorską promenadę. Ułożono około 14 tysięcy płyt z szarego granitu strzegomskiego i czerwonego, szwedzkiego.

Inwestycją w turystykę, ale także wartościowe dla samych mieszkańców Kołobrzegu miejsce, była  też  restauracja Reduty Morast w Kołobrzegu, znanej też jako Reduta Bagienna. Obecnie stanowi centrum fortyfikacji związanych z Twierdzą Kołobrzeg. Znajduje się w środku Szlaku Trzech Fortów, fortyfikacji portowych dawnej twierdzy Reduty Solnej, Fortu Ujście z latarnią morską i właśnie reduty bagiennej w Porcie Jachtowym. Prace kosztowały 4,69 mln zł. Unijne dofinansowanie sięgnęło 1,76 mln zł. Dzięki funduszom unijnym, świetność odzyskały też Ratusz i Bazylika Konkatedralna, mieszkańcy mogą zaś cieszyć się Regionalnym Centrum Kultury i stadionem im. Sebastiana Karpiniuka.

Kołobrzeg inwestował także w to, w co inne miasta z komunikacją miejską – nowoczesne autobusy. W 2018 roku miasto zdobyło 4,35 mln dofinansowania na zakup wartych ponad 6 mln pojazdów.

Z kolei w powiecie kołobrzeskim z eurofunduszy skorzystali m.in. strażacy z ochotniczych jednostek w Dygowie i Czerninie. Obie OSP otrzymały wozy strażackie. Auta wyposażone zostały w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Pojazdy warte były 1,14 mln zł, z czego 807 tys. pochodziło właśnie z funduszy unijnych.

Jak dzielimy miliardy

Te inwestycje były jednymi z wielu, które otrzymały dofinansowanie z funduszy unijnych dla województwa na lata 2014-2020. Wówczas była to pula w wysokości 1,6 mld zł. W latach 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego to 1,611 mld euro (czyli prawie 7,25 mld zł). Przyjęty przez Zarząd Województwa projekt zakłada podzielenie eurofunduszy na siedem głównych priorytetów:

Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie (226,4 mln euro),

Zielone Pomorze Zachodnie (268,2 mln euro),

Mobilne Pomorze Zachodnie (80 mln euro),

Połączone Pomorze Zachodnie (228,3 mln euro),

Przyjazne mieszkankom i mieszkańcom Pomorze Zachodnie (205 mln euro),

Aktywne Pomorze Zachodnie (387,6 mln euro),

Uspołecznione Pomorze Zachodnie (151 mln euro).

Co to oznacza w praktyce? Przedsiębiorcze Pomorze Zachodnie to fundusze nie tylko wprost na budowę gospodarki regionu, ale także dostępność e-usług. Tu też kryje się specjalne wsparcie dla aktywizacji najuboższych, przede wszystkim popegeerowskich, części zachodniopomorskiego.

Zielone Pomorze Zachodnie to dofinansowanie inwestycji w energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii, ale także poprawę gospodarowania odpadami, czy też inwestowanie w małą retencję – tak ważną w obliczu gwałtownych zmian klimatycznych, które odczuwamy jako susze i powodzie.

Mobilne Pomorze Zachodnie to m.in. inwestycje w ekologiczny transport publiczny, trasy rowerowe, centra przesiadkowe. Łączy się z tym priorytet Mobilne Pomorze Zachodnie, czyli rozwój sieci drogowej poprawiającej dostęp do najgorzej skomunikowanych zakątków regionu. Przyjazne Pomorze Zachodnie to inwestycje w oświatę, centra integracji społecznej, wsparcie rodzinnych domów dziecka, integracja obcokrajowców. Aktywne Pomorze Zachodnie to m.in. kompleksowe wsparcie osób poszukujących pracy, podnoszenie kompetencji pracowników, poprawa dostępności edukacji przedszkolnej, czy też tak ważna w obecnych czasach rehabilitacja osób po chorobie Covid-19.

Uspołecznione Pomorze Zachodnie ma zapewnić m.in. dalszą rozbudowę tras rowerowych, ale także inwestycje w ochronę i zachowanie naszych zabytków. Beneficjentami będą tu partnerstwa samorządów lokalnych, które same zdecydują o przeznaczeniu tych pieniędzy.

Konsultacje. Jak i kiedy?

W ramach konsultacji społecznych przewidziane są jeszcze: wysłuchanie publiczne, w którym każdy może zabrać głos – 21 lutego (trzeba się wcześniej zgłosić), a także czat z Olgierdem Geblewiczem – marszałkiem województwa, dla mieszkańców Pomorza Zachodniego – 23 lutego.

Uwagi i wnioski do projektu programu FEPZ 2021-2027 należy zgłaszać do końca lutego, wypełniając formularz i przesyłając go na adres: fepz@wzp.pl. Formularz i szczegóły konsultacji można znaleźć na stronie fepz.wzp.pl.

 

 

Komentarze