Gdzie za darmo wyrzucić choinkę?

Co zrobić z choinką po świętach?

Odbiór poświątecznych drzewek z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta rozpoczyna się 2 stycznia i potrwa do 28 lutego 2023 roku, nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Choinki naturalne należy pozostawić w miejscach łatwo dostępnych, przy pojemnikach na odpady (w zabudowie jednorodzinnej), obok altan śmietnikowych lub w miejscach gromadzenia, które wskazuje administrator budynku. Choinki są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych, nie mogą mieć już żadnych ozdób i nie powinny być pakowane w worki foliowe lub kartony.

W zabudowie wielorodzinnej choinki będą odbierane poprzez specjalnie wyznaczone do tego kursy, w zabudowie jednorodzinnej – z częstotliwością jeden raz w tygodniu w piątek.

Konieczność odbioru choinek można zgłosić: w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg – telefonicznie pod numerem 94-35-516-29, 94-35-516-25, 94-35-516-03, mailowo: m.pytel@um.kolobrzeg.pl, bądź przez aplikację Ecoharmonogram.

Komentarze