Gdzie zgłaszać problemy z ulicą Krzywoustego?

Ulica Krzywoustego to jedno z najczęściej wspominanych przez kierowców miejsc w Kołobrzegu.

Wszystko z uwagi na jej nawierzchnię. Odcinek drogi od Ronda Solidarności do Ronda Patana to droga wojewódzka, nad której przebudową i stanem nadzór sprawuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. Jak zaznaczają miejscy urzędnicy, sygnały i informacje kierowane przez mieszkańców do Urzędu Miasta są przekazywane do ZDW telefonicznie i mailowo niemal codziennie. Uwagi na temat stanu nawierzchni można zgłaszać bezpośrednio do ZDW w Koszalinie (nr telefonu 94 34 278 31) oraz ZDW w Białogardzie (nr telefonu 94 31 232 71)

Komentarze