GIS wydał zalecenia dotyczące legionelli. Obowiązują w całej Polsce

Bilans zachorowań na legionellozę to już ponad 140 osób, wciąż pojawiają się nowi pacjenci zakażeni bakterią Legionella pneumophila.

Zachorowania odnotowano nie tylko w Rzeszowie i Podkarpaciu, ale również w Małopolsce, w województwie lubelskim oraz wielkopolskim.

Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, utrzymujące się wysokie temperatury powietrza sprzyjają namnażaniu się pałeczek Legionella w wewnętrznych instalacjach wodnych. Przypomina, że sami chorzy nie stanowią zagrożenia dla innych ludzi, niebezpieczne jednak może być choćby korzystanie z niedezynfekowanych domowych urządzeń natryskowych.

Główny Inspektor Sanitarny polecił wszystkim jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w kraju wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez zarządzających wodociągami i instalacjami wodnymi. Dotyczy to także obiektów takich, jak szpitale czy domy pomocy społecznej.

GIS ostrzegał wówczas, że ograniczenie lub wyłączenie z użytkowania różnego typu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, zwiększa zagrożenia mikrobiologiczne. Dotyczą one choćby występowania bakterii z rodzaju Legionella w wewnętrznych systemach wodociągowych, wody ciepłej i zimnej, instalacjach doprowadzających wodę do urządzeń służących do rekreacji wodnej, urządzeniach pełniących funkcje dekoracyjne oraz systemach klimatyzacyjnych.

Jaka jest droga zakażenia?

Najczęstszą drogą zakażenia jest wdychanie skażonego aerozolu. Do zakażenia może dochodzić również m.in. przez zachłyśnięcie się skażoną wodą. Do tej pory nie stwierdzono przenoszenia bakteria Legionella z człowieka na człowieka.

Objawy

Okres inkubacji trwa od 2 do 10 dni. Po tym okresie pojawiają się objawy, tj.:

  • bóle mięśni,
  • ból głowy,
  • gorączka
  • objawy zapalenia płuc (w tym m.in. suchy kaszel, zaburzenia oddychania).

Objawom tym mogą towarzyszyć zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty, biegunka, a także zaburzenia świadomości.

Poza postacią płucną wyróżnia się również postaci pozapłucne: łagodną i ciężką. W postaci łagodnej (zwanej gorączką Pontiac) dochodzi do:

  • nagłego wzrostu temperatury ciała,
  • bólu głowy,
  • mięśni,
  • dreszczy,
  • objawów zakażenia górnych dróg oddechowych.

Postaci ciężkiej towarzyszy zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego lub pojawia się sepsa.

Leczenie

W większości przypadków legionelozy jest wyleczalna przy użyciu antybiotyków. Do zgonów najczęściej dochodzi u osób starszych i u osób z obniżoną odpornością.

Komentarze