Głaz z tablicą ma upamiętnić ofiary zbrodni katyńskiej – w centrum, czy na cmentarzu?

Temat powstania obelisku upamiętniającego ofiary zbrodni katyńskiej i innych miejsc kaźni Polaków trafił dziś pod obrady komisji skarg,  wniosków i petycji w Radzie Miasta.

To propozycja Stowarzyszenia Budowy Pomnika Zbrodni Katyńskiej i Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Chociaż sam pomnik ostatecznie nie powstał, to stowarzyszenie nadal chce upamiętnić ofiary tych i innych tragedii. Pomysłem jest ustawienie przy Dębach Katyńskich głazu z tablicą. Ma on mieć wymiary 120 cm x 70 cm x 40 cm. – Swoimi rozmiarami nie dominowałby na terenie rosnących tam Dębów, ale tworzył z nimi harmonijną całość – czytamy we wniosku do przewodniczącego RM.

W czasie komisji radni pozytywnie zaopiniowali wniosek stowarzyszenia. Przeciwne lokalizacji obelisku w centrum miasta są jednak władze miasta, które mają inne plany dla całego obrębu Skweru Pionierów. Jako miejsce właściwe dla obelisku wiceprezydent Ewa Pełechata wskazała kołobrzeski cmentarz. Jednocześnie zapewniła, że pomimo zmian, Dęby Katyńskie pozostaną w dotychczasowym miejscu.

Przypomnijmy, że stowarzyszenie wcześniej nie było zainteresowane miejscem na cmentarzu dla pomnika, który pierwotnie miał powstać. Temat ma trafić jeszcze na sesję Rady Miasta.

Komentarze