Główną w Dygowie już przejedziemy

Dziś odbyły się końcowe odbiory, długo wyczekiwanej przez mieszkańców powiatu inwestycji, przebudowy ulicy Głównej w Dygowie. Na miejscu oprócz wykonawców obecni byli: starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski, wicestarosta Jacek Kuś oraz wójt gminy Dygowo Grzegorz Starczyk.

– Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Inwestycja obejmowała: wykonanie nawierzchni wraz ze zjazdami i wejściami do posesji, budowę chodnika, drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome oraz renowację zieleni pasa drogowego. W sumie przebudowany został odcinek o długości ponad 0,6 km. Dziękuję Panu Wójtowi za wspólną realizację inwestycji – mówi starosta Tomasz Tamborski.

Źródła finansowania zadania: środki własne, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  oraz dotacja z Gminy Dygowo.
Łączna wartość inwestycji wyniosła: 6.166.228,37 zł
Dofinansowanie z Polskiego Ładu – 3.750.000,00 zł
Środki własne powiatu – 1.203.114,19 zł
Dotacja z Gminy Dygowo – 1.213.114,18 zł

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Grupa Koszalin.

Komentarze