Gmina z własnym prądem

Gmina Ustronie Morskie ma własną Spółdzielnię Energetyczną BIODAR. Spółdzielnia uzyskała wpis do KRS-u i została właśnie zarejestrowana w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Spółdzielnia Energetyczna w Ustroniu Morskim, która powstała przy aktywnej współpracy Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, wójta gminy Ustronie Morskie oraz Rady Gminy to rodzaj stowarzyszenia, którego głównym celem jest produkcja energii na własny użytek – tzn., że energia elektryczna wyprodukowana  przez farmę fotowoltaiczną będzie zasilała wszystkie obiekty należące do gminy Ustronie Morskie i jej jednostek organizacyjnych. – Generalnie spółdzielnia energetyczna, która powstaje w Ustroniu Morskim będzie dla członków spółdzielni, czyli dla samorządu i jednostek organizacyjnych. Członkami spółdzielni jest gmina, spółka i Gminny Ośrodek Kultury – informuje prezes spółdzielni energetycznej, Piotr Byczkowiak. Celem spółdzielni energetycznej jest m.in. wytwarzanie energii elektrycznej z istniejącej farmy PV na potrzeby jednostek samorządowych gminy – w tym m.in. Urzędu Gminy, szkół, przedszkola – co w konsekwencji pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności związanych z kosztami energii elektrycznej oraz aktywne włączanie mieszkańców w tworzenie społeczności energetycznej. Ambicją gminy jest wspieranie i moderowanie dalszych działań mających zachęcić również podmioty sektora prywatnego i gospodarstwa domowe do działań, które w najbliższych latach doprowadzą do pełnej samodzielności energetycznej (bilansowo) gminy, w oparciu o lokalne zasoby i lokalny kapitał.

Spółdzielnia Energetyczna BIODAR  na dzień dzisiejszy posiada trzy  mikroinstalacje i jedną  małą instalację  o łącznej mocy 1,07253 MWp).

Komentarze