Gminy dołożą się do budowy i utrzymania schroniska?

Prezydent Anna Mieczkowska spotkała się dziś z wójtami sąsiednich gmin w sprawie budowy nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Chodzi o współpracę przy budowie i utrzymaniu tego miejsca.

Miasto ma podpisaną umowę z projektantem na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego  dla tej inwestycji. Jest to moment, w którym należy podjąć decyzję co do wielkości nowego schroniska – czy ma ono obsługiwać kilka gmin czy tylko miasto Kołobrzeg. To zdeterminuje zarówno koszty budowy jak i jego późniejszego utrzymania. Z zaproszenia skorzystali wójtowie Ustronia Morskiego, Dygowa, Siemyśla, Rymania oraz burmistrz Gościna. Na spotkaniu padła propozycja wspólnych działań i możliwego podziału kosztów budowy oraz wspólnego prowadzenia schroniska. Wójtowie podkreślali, że ich obecność świadczy o zainteresowaniu jednak przed podjęciem decyzji muszą skonsultować się z radnymi i wysłuchać ich opinii w tym temacie. Ustalono, że na oficjalne odpowiedzi i deklaracje miasto poczeka do 19 lipca.

PFU ma powstać do końca października i będzie podstawą do ogłoszenia przetargu, na zaprojektowanie i budowę tego obiektu.

Komentarze