Granty sołeckie przyznane. Zobacz, które sołectwo otrzyma wsparcie w naszym powiecie

178 sołectw, które zwyciężyły w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023”, będzie mogło zrealizować swoje projekty inwestycyjne na obszarach wiejskich ze wsparciem z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

 Celem konkursu było wyróżnienie sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

To już siódma edycja konkursu, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród sołectw i gmin naszego województwa. W ubiegłym roku zgłosiło się 354 sołectwa, spośród których wyłoniono 180 laureatów. Łączna kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego WZ wyniosła 2,7 mln zł. Beneficjenci dzięki otrzymanym środkom m.in. utworzyli siłownie zewnętrzne, place zabaw, zrewitalizowali parki czy zmodernizowali świetlice.

„Granty Sołeckie” co roku cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród gmin i sołectw. Łącznie w poprzednich sześciu edycjach do Urzędu Marszałkowskiego WZP wpłynęło 2,8 tys. zgłoszeń. Wspartych zostało 955 inicjatyw na łączną kwotę ok. 10 mln zł. Od ubiegłego roku finansowe środki na te małe, ale jakże ważne dla lokalnych społeczności inwestycje, są jeszcze większe – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

W tym roku pula środków w konkursie wyniosła 2,67 mln zł. Zgłoszone zostały 302 projekty. Kapituła Konkursu oceniła nadesłane zgłoszenia i wyłoniła laureatów: gminy i sołectwa. Pomoc finansowa na realizację projektu dla jednego sołectwa to 15 tys. zł.

Lista rankingowa konkursu „Granty Sołeckie 2023” dostępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.grantysoleckie.wzp.pl .

Komentarze