Hoc pisze do ministra w sprawie schroniska

Poseł Czesław Hoc napisał list do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Apeluje w nim o poparcie wniosku Urzędu Miasta Kołobrzeg dotyczącego budowy Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu.

Pełną treść publikujemy poniżej:

Szanowny Panie Ministrze!

Pragnę gorąco poprzeć Wniosek Urzędu Miasta Kołobrzegu z dn. 15 września 2020 r. (za pośrednictwem Starosty Kołobrzeskiego) w sprawie upoważnienia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowalnych (w kwestii Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia Schronisk dla Zwierząt) – dotyczycącego zaprojektowanej budowy Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu, przy ul. 6 Dywizji Piechoty, którego inwestorem jest Gmina Miasto Kołobrzeg.

Odstępstwo od przepisów ma polegać na zniesieniu wymaganej minimalnej odległości Schroniska dla Zwierząt zawartej w w/w Rozporządzeniu, a konkretnie w §1.1 dotyczącego minimalnej odległości 150 m od siedzib ludzkich i wielu innych podmiotów i obiektów.

Inwestycja nowoczesnego Schroniska dla Zwierząt w Kołobrzegu jest bardzo szlachetnym przedsięwzięciem, utworzenia nowej generacji swoistego Centrum z rozbudowaną i fachową obsługą weterynaryjną, która stanie się spokojnym azylem i nadzieją dla chorych i niechcianych oraz porzuconych zwierząt (niejednokrotnie – w pełni turystycznego sezonu w naszym Regionie).

Do wniosku jest dołączona pozytywna opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kołobrzegu oraz wyjaśnienia i szczegółowy opis Pełnomocnika Biura Projektowego.

Z wyrazami szacunku

Czesław Hoc

poseł na Sejm RP

Komentarze