I żyli długo i szczęśliwie… Walentynkowy konkurs RCK

Regionalne Centrum Kultury zaprasza do udziału w konkursie walentynkowym „I żyli długo i szczęśliwie”.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci zamieszkałe w powiecie kołobrzeskim – w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolna do 6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat. – Przedłużający się brak kontaktu z naszą widownią skłania nas do szukania pomysłów, aby spotkać się interaktywnie, chociażby pod pretekstem konkursu – mówią organizatorzy. –Miłość niejedno ma imię, dlatego najmłodsi w konkursie opowiadać mogą o każdej jej postaci, również o tej do rodziców, rodzeństwa czy przyrody. Wystarczy poszperać w literaturze, przypomnieć sobie ulubione filmy opiewające ten temat i przygotować na tej bazie opowiadanie i w barwny  sposób je przedstawić. Uczestnicy mogą również ułożyć własne opowiadania albo podzielić się tymi historiami, które znają z opowiadań rodziców czy dziadków. Prace konkursowe należy przesłać w postaci pliku audio-video o łącznym czasie nieprzekraczającym3 minut  na:animacja@rck.kolobrzeg.eu do 8 lutego do godz. 12.00. Ogłoszenie wyników nastąpi w same walentynki o godz. 12.00 na kanaleYouTube Regionalnego Centrum Kultury i na: facebook.com/rck.kolobrzeg.eu.

 

 

 

Komentarze