II edycja konkursu wiedzy o Straży Granicznej, czyli przedsmak prawdziwej rekrutacji

42 uczniów szkół średnich wzięło udział w II edycji Konkursu wiedzy o Straży Granicznej zorganizowanym 24 kwietnia w Koszalinie przez Wyższą Szkołę Straży Granicznej i Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku. W kategorii zespołowej najlepsze okazało się Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus z siedzibą w Kwidzynie, na trzecim miejscu znalazł się Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu.

Były to drugie tego typu zawody dla młodzieży ze szkół średnich. Otworzyli je w imieniu Rektora- Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej gen. bryg. SG dr Piotra Boćko p.o. Prorektor-Zastępca Komendanta WSSG płk SG Krzysztof Muzyczuk, a w imieniu Komendanta Morskiego Oddziału SG kontradm. SG Andrzeja Prokopskiego kmdr ppor. SG Iwona Ataman-Malata, Naczelnik Wydziału Organizacji i Promocji MOSG.

Do konkursu przystąpili uczniowie reprezentujący klasy mundurowe z 14 szkół z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. To znaczący wzrost udziału szkół w tych zmaganiach, ponieważ w pierwszej edycji wystartowało 11 szkół. Młodzież musiała najpierw rozwiązać składający się z 35 pytań test wiedzy o Straży Granicznej. Następnym etapem był test sprawności fizycznej, w którego skład weszły m.in. uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem, bieg po kopercie, skok w dal z miejsca obunóż. Były to te same konkurencje, z jakimi muszą zmierzyć się kandydaci chcący wstąpić do służby w Straży Granicznej.

W konkursie swoje reprezentacje wystawiły:

 • Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie,
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie,
 • Zespół Szkół Technicznych w Malborku,
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy WSIG w Słupsku,
 • Zespół Szkół Morskich w Darłowie,
 • Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus z siedzibą w Gdańsku,
 • Powiatowy Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie,
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie,
 • Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu,
 • Zespół Szkół Mundurowych w Słupsku,
 • Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus z siedzibą w Kwidzynie,
 • Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku,
 • Liceum Ogólnokształcące w Tychowie.

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Antoni Jaskułka z Powiatowego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie. Drugie miejsce zajął Aleksander Podlasiński z Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego Spartakus z siedzibą w Kwidzynie, a trzecie Aleksander Iwaniec reprezentujący także Spartakusa z Kwidzyna.

Zespołowo bezkonkurencyjne okazało się Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus z siedzibą w Kwidzynie, do którego trafił Laur Komendanta MOSG. Drugie miejsce przypadło Powiatowemu Zespołowi Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie i trzecie Zespołowi Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu.

Nagrody ufundowane przez Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wręczyli zwycięzcom p.o. Prorektor-Zastępca Komendanta WSSG płk SG Krzysztof Muzyczuk i kmdr ppor. SG Iwona Ataman-Malata, Naczelnik Wydziału Organizacji i Promocji MOSG.

Celem II edycji Konkursu wiedzy o Straży Granicznej była popularyzacja formacji wśród młodego pokolenia, poszerzenie wiedzy o służbie funkcjonariuszy oraz promowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej.

Zdjęcia: WSSG i MOSG

Komentarze