Ile może zarobić ratownik na kołobrzeskiej plaży? Jest oferta pracy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu poszukuje osób chętnych do pracy sezonowej na kołobrzeskiej plaży.

Ratownicy wodni potrzebni są do pracy w czerwcu, lipcu i sierpniu.  Ile można zarobić pracując na plaży? Ratownik wodny w zależności od ilości przepracowanych sezonów może liczyć na pensję 6200- 6400 brutto za miesiąc pracy. Ratownik wodny jako Starszy Wieży może też liczyć na dodatek 900 zł brutto miesięcznie. Jak kształtują się zarobki na innych stanowiskach?

• ratownik medyczny- 7 000,00 zł. brutto/m-c

• starszy plaży 7 500 brutto /m-c

• z-ca kierownika kąpieliska 7 600 brutto/ za m-c

• sternik motorowodny 6 800 brutto/ za m-c

*Do wynagrodzenia doliczane są świadczenia niepieniężne tj. nocleg i wyżywienie. Od wartości przyznanych świadczeń zostanie potrącony podatek od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Łącznie na kołobrzeskiej plaży będzie funkcjonowało 10 stanowisk ratowniczych, a bezpieczeństwa będzie pilnowało około 50 wykwalifikowanych osób.

Jakie są wymagania do pracy na kąpielisku? Posiadanie stopnia Ratownika Wodnego w myśl ustawy MSWiA, ważna legitymacja członka podmiotu na dany rok kalendarzowy bądź inny dokument potwierdzający przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego, posiadanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,  zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy w charakterze ratownika wodnego,  posiadanie aktualnego oryginału zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, posiadanie własnego ABC.

Osoby zainteresowane pracą na plaży mogą kontaktować się telefonicznie (693956894) ze Stanisławem Malepszakiem, w dni robocze w godzinach od 10.00-18.00. Adres do wysyłania podań w formie elektronicznej: plaza@mosir.kolobrzeg.pl

Więcej informacji: MOSiR.

 

Komentarze