Jak będzie wyglądała organizacja ruchu 1 listopada?

Starostwo powiatowe zatwierdziło czasową organizację ruchu w okolicach cmentarza na 1 listopada.

Uzgodnienia dotyczą ulicy Św. Wojciecha, która podobnie jak w latach ubiegłych, będzie ulicą jednokierunkową w stronę Radzikowa z ograniczeniem prędkości do 40 km/h. Takie ograniczenie prędkości będzie również obowiązywać na ulicy 6 Dywizji Piechoty. Natomiast postój taksówek zlokalizowany zostanie przy Zieleni Miejskiej.

Zmiany będą obowiązywać od 30 października do 2 listopada.

Komentarze