Jak inwestycje powstaną w przyszłym roku?

Prezydent Anna Mieczkowska i skarbnik Jolanta Włodarek zaprezentowały projekt budżetu miasta na 2024 rok.

Składam projekt budżetu prorozwojowy i nastawiony na inwestycje. Za nami trudne lata, które mocno odcisnęły się na poprzednich finansach każdego samorządu. Pandemia, wojna za naszą wschodnią granicą i kryzys energetyczny, inflacja, a na to wszystko nieudolne działania rządu nie idące w parze z potrzebami samorządów sprawiły, że poprzednie budżety były obliczone na przetrwanie. Dziś czas na zmianę i zainwestowanie w przyszłość – powiedziała prezydent Anna Mieczkowska w czasie konferencji prasowej przed złożeniem projektu budżetu w Biurze Rady Miasta.

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowane zostały w wysokości 516 milionów złotych. Dochody w wysokości 438 milionów. Deficyt wynosi 78 milionów złotych i zostanie on pokryty przede wszystkim z nadwyżek wypracowanych w latach poprzednich. Jakie inwestycje znajdują się w projekcie budżetu? Na same przebudowy i modernizacje dróg przewidziana jest kwota 30 milionów złotych. Oprócz kontynuacji przebudowy miejskiego odcinka Jedności Narodowej miasto chce rozpocząć prace na ulicach: Wielkopolskiej, Bogusława X, Jerzego, Chodkiewicza i Tarnowskiego, Słowiczej Wczasowej, Komandorskiej i Partyzantów, Skoczylasa i Bursztynowej.

Ponad 120 milionów złotych zaplanowano na inwestycje trwające – takie jak: Rozbudowa Żłobka Krasnal, budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Kamiennej, renowacja Fortu Ujście z Latarnią Morską, czy budowa pawilonów gastronomiczno-handlowych w strefie „A”. Oraz na inwestycje które się rozpoczną tu przede wszystkim: budowa mostu nad Kanałem Drzewnym w ciągu ulicy Młyńskiej, budowa mostu nad Kanałem Drzewnym na dojeździe do działek, budowa kolumbariów i alejek na Cmentarzu Komunalnym, budowa boisk sportowych przy SP nr 3 i SP nr 9, remont wnętrza Baszty Lontowej, przebudowa stadionu piłkarskiego. Nie zabraknie też inwestycji w place zabaw – II etap Placu Muzyków, nowy plac zabaw przy ul. Westerplatte czy modernizacja placu zabaw przy ul. Unii Lubelskiej. Są środki przeznaczone na parki – 3 Dywizji Piechoty oraz kieszonkowy park przy ul. Cisowej.

Łączna kwota zapisana w budżecie na inwestycje i zakupy inwestycyjne to 187 milionów złotych. Dla porównania w zeszłym roku było to jedynie 103 miliony. W tej kwocie 187 milionów zawierają się również środki na dokumentacje projektowe, które miasto wykonać. 4,4 miliona złotych przewidziano na projekty remontów dróg oraz miejskiej infrastruktury. Najważniejsze z nich to Budowa Schroniska dla Zwierząt, budowa filii biblioteki w Dzielnicy Zachodniej, przebudowa lodowiska miejskiego, przebudowa ulic: Kolejowej, Żółkiewskiego, Solnej, Spokojnej, Dubois, Bydgoskiej, Moniuszki, Drzymały i Strzeleckiej, Kresowej, Brzozowej, Jodłowej, Klonowej, Giełdowej i zupełnie nowej drogi łączącej Wylotową i Arciszewskiego. Miasto nie chce rezygnować także z działań zdrowotnych dedykowanych mieszkańcom. Na programy profilaktyczne i zdrowotne zaplanowano prawie jeden milion złotych.

Więcej informacji na planszach poniżej.

Komentarze