Jak kołobrzeskie szkoły wypadły w rankingu “Perpektywy”?

Już po raz dwudziesty trzeci ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników 2021 portalu edukacyjnego „Perspektywy”.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad.

Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2021 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.plwww.technika.perspektywy.pl.

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2021 prezentuje 1000 najlepszych liceów w Polsce. W grupie tej znalazło się jedno kołobrzeskie liceum – na 12 miejscu w województwie zachodniopomorskim – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu (331. miejsce w kraju). Dla porównania I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w poprzednich latach zajmowało następujące miejsca w rankingu: w 2020 roku – 8 miejsce w województwie i 234 w kraju, w 2019 roku – 6 miejsce w województwie i 194 w kraju; w 2018 roku odpowiednio 7 miejsce w województwie i 253 w kraju; natomiast w 2017 roku zajęło 7 miejsce w województwie i 229 w kraju,

Natomiast II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu uplasowało się na 37 miejscu Rankingu Wojewódzkiego Liceów 2021. W zeszłym roku było to miejsce 31.

Ogólnopolski Ranking Techników 2021 prezentuje 500 najlepszych techników w Polsce. Spośród wszystkich techników naszego Powiatu wysoko uplasowały się aż trzy:

  • Technikum Ekonomiczne Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu obroniło pozycję z zeszłego roku i nadal jest na 4 miejscu w województwie zachodniopomorskim (105. pozycja w kraju).
  • Technikum Transportowe Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy uplasowało się na wysokim 5 miejscu (170. w kraju).
  • Technikum Zawodowe nr 2 Zespołu Szkół  im. Henryka Sienkiewicza awansowało – na 6 pozycję z 18 w roku 2020. Dziś zajmuje 195 miejsce w kraju (494 miejsce w roku ubiegłym).

W rankingu najlepszych techników w województwie zostały ujęte również następujące szkoły Powiatu Kołobrzeskiego:

  • Technikum Zawodowe nr 1 Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak uplasowało się na 27 miejscu w województwie.
  • Technikum Morskie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy znalazło się na 28 miejscu w województwie.

Komentarze