Jak może wyglądać wyciszanie centrum? Znamy propozycje

Trwają konsultacje w sprawie możliwości wyciszenia ruchu w centrum Kołobrzegu. Jak może wyglądać przyszła organizacja ruchu w mieście?

Specjaliści zatrudnieni przez magistrat zaprezentowali trzy warianty możliwych zmian. Dyskusja skupiła się na pierwszym z nich, jako najbardziej możliwym do realizacji. Zakłada on wyłączenie ruchu z odcinka Armii Krajowej przy katedrze, a także fragmentów Narutowicza (przy katedrze) i Ratuszowej (na wysokości ratusza). Przewiduje też utworzenie tzw. woonerfu, czyli strefy zakładającej, że pierwszeństwo ma pieszy i rowerzysta, ale umożliwiającej powolny przejazd samochodów z prędkością do 20 km/h. Dwa takie fragmenty miałyby powstać na Mariackiej przy katedrze, a także na Giełdowej na wysokości skrzydła ratusza. W tej opcji ulica Katedralna od Rzecznej do skrzyżowania z Armii Krajowej byłaby jednokierunkowa, ale w odwrotnym kierunku, niż obecnie. Na samej Armii Krajowej na wysokości galerii Hosso ruch również zostałby odwrócony w kierunku ul. Łopuskiego. Jak zaznaczyli specjaliści, ta opcja mogłaby zostać najszybciej wprowadzona w mieście i to ona jest rekomendowana, jako pierwsza zmiana w Kołobrzegu.

SZCZEGÓŁY ZMIAN W WARIANCIE PIERWSZYM NA MAPIE

Dwa kolejne warianty są bardziej propozycją na przyszłość. Drugi zakłada, że strefa woonerf obejmie więcej ulic: Wąską, większą część Mariackiej, a także cały obszar Pl. Ratuszowy, Giełdowa, Ratuszowa i ul. Dubois. W tym wariancie zamknięte zostaną podobne odcinki, jak w propozycji nr 1.

WARIANT DRUGI – SZCZEGÓŁY NA MAPIE

Wariant trzeci, maksymalny zakłada wprowadzenie strefy woonerf praktycznie w całym ścisłym centrum. Poza wymienionymi wcześniej ulicami doszłyby ulice: Brzozowa, odcinek pl. Ratuszowy- ul. Budowlana, a także całej Mariackiej na odcinku E.Gierczak-Budowlana.

 

WARIANT TRZECI – SZCZEGÓŁY NA MAPIE

Analiza wykazuje również, że w tych strefach postój byłby możliwy jedynie dla mieszkańców mających abonamenty i posiadających wydane przez urząd identyfikatory.

Dodajmy, że wariant drugi i trzeci nie ma szans na realizację do czasu budowy parkingu buforowego przy ulicy Kamiennej.

Komentarze