Jak powiat przygotowuje się na brak prądu?

W czwartek w Biurze Rady i Zarządu Powiatu odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin Powiatu Kołobrzeskiego w sprawie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Główny nacisk położono na możliwe przerwy w dostawach prądu.

Zdarzenia sprzed kilkunastu tygodni, kiedy w naszym powiecie doszło do zaników prądu, pokazały, że potrzebujemy rozwiązań systemowych, aby kompleksowo przygotować się na takie sytuacje w przyszłości. W niektórych miejscowościach prądu nie było kilka dni, a nawet dwa tygodnie. Mieszkańcy nie mieli dostępu do wody pitnej, nie działały sklepy, stacje paliw, padła nawet sieć telefoniczna. Dlatego starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski zorganizował spotkanie z włodarzami gmin Powiatu Kołobrzeskiego, aby omówić wszystkie działania, które należy podjąć, by w jak największym stopniu przygotować się na tego typu zdarzenia, które mogą wystąpić już jesienią czy zimą.

Kroki, które zostaną podjęte to:
– inwentaryzacja zasobów agregatów prądotwórczych w naszym powiecie oraz niezbędnych beczkowozów,
– starosta kołobrzeski wystąpi do operatorów stacji benzynowych o wskazanie punktu, wyposażonego w agregat, który będzie funkcjonował na wypadek takiej sytuacji, chodzi przede wszystkim o zaopatrzenie w paliwo strażaków czy karetek pogotowia,
– starosta wystosuje pismo do właściciela sieci dyskontów spożywczych, które znajdują się w każdej gminie o pomoc w zabezpieczeniu sklepu, który w sytuacji braku prądu, wyposażony w agregat prądotwórczy, będzie mógł choć przez kilka godzin dziennie, obsłużyć mieszkańców powiatu,
– starosta zorganizuje kolejne spotkanie z przedstawicielami sieci energetycznej, gazowej i wodnej, aby uzgodnić komunikację i system informowania mieszkańców w takich sytuacjach, m.in. wskazanie miejsc poboru wody na terenie gmin, możliwości reakcji energetyki i pomoc strażaków w tym zakresie.

– To, co najważniejsze w takich momentach to łączność, włodarze muszą mieć łatwy kontakt z przedstawicielami energetyki czy wodociągów, bo są odpowiedzialni za życie i zdrowie ludzi, to musi być natychmiastowe, a nie, jak mi zgłaszali ostatnio, w niektórych wypadkach, po dwóch dniach. Druga rzecz to woda pitna, gdzie będzie dostarczona, w jakich miejscach mieszkańcy mogą się w nią zaopatrywać i tu czas reakcji spółki jest bardzo ważny, musimy być traktowani poważnie. Po trzecie przepływ informacji, m.in. jak szybko zostanie naprawiona awaria prądu i porozumienie w kwestii pomocy w tym zakresie strażaków, bo takie chęci przy minionych zdarzeniach były, ale energetyka odmawiała im udziału. – mówi starosta Tomasz Tamborski.

Kolejne spotkanie zaplanowano na połowę września.

Komentarze