Jak zagospodarować Skwer Pionierów i Park 18 Marca?

Urząd Miasta ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielonych Tarasów Kultury” w Kołobrzegu.

W ten sposób miasto chce znaleźć pomysł na jak najlepsze zagospodarowanie przestrzeni dwóch terenów zielonych znajdujących się w centrum miasta: Parku 18 Marca oraz Skweru Pionierów.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Zielonych Tarasów Kultury” w Kołobrzegu – część studialna oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Rewitalizacji Skweru Pionierów Kołobrzegu” – część realizacyjna.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa 10 sierpnia 2022 r. Prace konkursowe będzie można składać do 28 października 2022 r. Pula nagród  to 60 000 zł brutto oraz w ramach I nagrody, zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przedmiotu zamówienia, na wykonanie  kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja Skweru Pionierów Kołobrzegu” na podstawie pracy konkursowej.

Regulamin Konkursu, zawierający szczegółowe informacje, można znaleźć na stronie Konkursu: www.architektsarp.pl/skwer-pionierow oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Komentarze