Jak zmieni się ulica Jedności Narodowej?

Umowa na remont miejskiego odcinka ul. Jedności Narodowej została podpisana.

Chodzi o miejski odcinek drogi od ul. Wylotowej do skrzyżowania z ul. Wiosenną. Przetarg na to zadanie wygrała firma DOMAR. Prace rozpoczną się we wrześniu i będą trwały do końca kwietnia 2024 r.

W ramach umowy powstanie nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa, nowe oświetlenie i nasadzenia zieleni. Co ciekawe sam remont będzie podzielony na dwie części. Ulica od Wylotowej do skrzyżowania z ul. Sobieskiego będzie z nawierzchni bitumicznej z ruchem dwukierunkowym. Od ul. Sobieskiego do ul. Wiosennej będzie wykonana z kostki kamiennej i będzie jednokierunkowa. Ta część ma być elegancka i mieć już formę drogi, na której to pieszy ma pierwszeństwo. W ramach nasadzeń zieleni pojawi się 700 sztuk róży okrywkowej, 1000 sztuk trzmieliny i 2000 narcyzów. Dosadzonych zostanie sześć drzew (klony i jawory).

Łączny koszt inwestycji to kwota 6,1 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3,25 mln.

Komentarze