Jakie procesy warto wydzielić z firmy i powierzyć zewnętrznemu partnerowi?

Coraz więcej firm dostrzega korzyści płynące z outsourcingu. W zależności od profilu działalności, przedsiębiorcy decydują się przekazać w ręce specjalistów różne zadania. Jakie procesy najczęściej są przedmiotem umowy outsourcingu?

 

Jakie obszary działalność warto wydzielać?

Outsourcing polega na wydzieleniu pewnego obszaru działalności w firmie i następnie powierzeniu jego prowadzenia zewnętrznemu partnerowi. Współcześnie obszary najczęściej podlegające outsourcingowi to:

  • księgowość – z uwagi na często zmieniające się przepisy, firmy korzystają ze wsparcia biur rachunkowych i doradców podatkowych,
  • obsługa prawna – dotyczy to zwłaszcza tych firm, które jedynie incydentalnie potrzebują pomocy radcy prawnego,
  • IT – aktualnie to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów outsourcingu, co ma związek z powszechnym wykorzystywaniem technologii informatycznych.

W przypadku usług IT przedsiębiorcy mogą wybrać jeden z kilku dostępnych modeli outsourcingu. Jak podaje firma ProdataConsult, coraz popularniejszy jest model nearshoring, dzięki któremu przedsiębiorstwo może korzystać z usług IT świadczonych przez specjalistów z innego kraju położonego w tym samym regionie geograficznym i kulturowym.

Na czym polega zarządzanie dostawcami i managed services?

Usługi IT są specyficzną kategorią outsourcingu, gdyż dostęp do nowoczesnych technologii może decydować o tym, czy firma jest postrzegana jako lider w swojej branży. Jednak wdrożenie danego rozwiązania IT to nie wszystko – konieczne jest jeszcze utrzymanie go i zarządzanie nim, czyli np. administracja, dodawanie nowych funkcjonalności, modyfikacja czy przeprowadzanie aktualizacji. Te zadania również można delegować na zewnątrz, korzystając z usługi managed services.

Firmy dostrzegające potencjał outsourcingu często współpracują z wieloma konsultantami jednocześnie, np. specjalistą baz danych, programistą czy web developerem. Aby usprawnić współpracę, można skorzystać z usługi, jaką jest zarządzanie dostawcami. Jak można przeczytać na stronie internetowej ProdataConsult, polega ona na konsolidacji i obsłudze administracyjnej zewnętrznych współpracowników. Pozwala to m.in. na obniżenie kosztów administracyjnych. Przedsiębiorca może też otrzymać dostęp do modułu, za pomocą którego będzie monitorował proces zarządzania dostawcami.

Jakie korzyści płyną z outsourcingu usług?

Lista zalet outsourcingu jest długa. Korzyści odczuwalne są zwłaszcza w sferze finansowej – firma korzystająca z usług zewnętrznego dostawcy oszczędza na kosztach rekrutacji i zatrudnienia specjalistów. Dodatkowo nie musi inwestować w szkolenia pracowników, aby pozostawali oni na bieżąco z branżowymi nowościami.

W przypadku outsourcingu IT przedsiębiorca może współpracować ze specjalistami – konsultantami IT, którzy często nie chcą wiązać się na stałe z jedną firmą, gdyż wolą samodzielnie dobierać ciekawe projekty. Wsparcie ekspertów światowej klasy oznacza z kolei, że rezultaty pracy zachowają oczekiwany poziom.

Jeszcze inną, często wspominaną zaletą outsourcingu jest elastyczność. W przypadku usług IT managed services oznacza to, że klient może w dowolnym momencie (zgodnie ze swoimi aktualnymi potrzebami) zmienić model współpracy, np. z time and material na kompleksową umowę Service Level Agreement. Do tego trzeba dodać jeszcze możliwość odciążenia pracowników działu IT z wykonywania powtarzalnych czynności.

Komentarze