Jakie projekty zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego?

Zakończył się etap weryfikacji wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego.

Urzędnicy zapoznali się ze zgłoszonymi projektami. Łącznie było ich 26. Pozytywnie weryfikację przeszło 13:

 • Biblioteka marzeń
 • Strefa relaksu na osiedlu „Ogrody”
 • Zabawki wodne na plaży
 • Bezpieczna strefa relaksu w parku im. J.H. Dąbrowskiego
 • Profesjonalny zespół boisk do gry w bule
 • Ćwicz na zdrowie w Radzikowie – strefa zabawy i aktywności przy boisku wielofunkcyjnym
 • Zagospodarowanie terenu zielonego (skweru) przy ul. Bolesława Krzywoustego 117
 • Akademia zmysłów – czyli doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 10 w eko – kuchnię
 • Park Grillowy Zamoście
 • Eko Zamoście – Ekologiczny Event czyli lekcja ekologii dla dużych i małych
 • Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego „Maja” przy ul. Wylotowej 80a – uzupełnienie ogrodzenia i nowe urządzenia
 • Kino pod chmurką dla mieszkańców osiedla Ogrody
 • Kołobrzeski pakiet Miau! Hau!

Lista projektów niedopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego:

 • „Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących i psów właścicielskich – dofinansowanie”
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  Projekt wyceniony źle, nie jest opisana ilość poszczególnych zaproponowanych zabiegów, ile leków itd. W takiej formie jest praktycznie niemożliwy do wyceny, a co za tym idzie nie ma możliwości dokonać zamówień konsumujących projekt.
 • Od juniora do seniora – nauka nurkowania
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu oszacowana jest zbyt ogólnie. Brak w kosztorysie wydatków m.in. zatrudnienia instruktorów, kosztu wynajmu obiektów sportowych i wypożyczenia sprzętu do nurkowania, szacunkowej liczby godzin praktycznych i teoretycznych adresowanych do odbiorców zadania, kosztów ubezpieczenia uczestników. Ponadto brak jest informacji dot. rekrutacji uczestników projektu oraz jego promocji wśród mieszkańców Kołobrzegu. Biorąc pod uwagę powyższe, brak jest możliwości oceny projektu pod względem poniesionych kosztów całkowitych projektu oraz jego dostępności dla wszystkich mieszkańców miasta Kołobrzeg.
 • „Solne Zdroje zabawa i rekreacja” zabytkowy park sportowy
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  Pod urządzeniami sportowymi powinna być nawierzchnia bezpieczna. W związku z tym przedstawiony pomysł jest niedoszacowany.
 • Ogólnodostępne i całoroczne strefy TEQ
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  W terminie wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych. Brak możliwości odwołania.
 • Gabionowy mur z ławkami przy głównym zejściu na plażę w parku im. Jedności Narodowej
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  Nie wskazano lokalizacji zadania oraz zakresu zadania.
 • Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nowogródzkiej
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  Projekt źle wyceniony. Niedoszacowany o około 30 tys. złotych (błędnie oszacowano koszt wykonania nawierzchni bezpiecznej).
 • Tor rowerowy dla każdego – Pumptrack w Kołobrzegu
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  Nie wskazano wymiarów toru oraz jego konstrukcji. Brak uszczegółowienia wyposażenia dodatkowego.
 • Edukacyjny Plac Doświadczeń przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  Brak możliwości technicznych (nie spełnione warunki) na zrealizowanie projektu na zaproponowanej lokalizacji.
 • Tor rowerowy dla każdego PUMPTRACK KOŁOBRZEG
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  Należy doprecyzować parametry toru, które umożliwią rzetelną wycenę. Brak wyposażenia miejsca wypoczynku. Lokalizacja zaopiniowana negatywnie ze względu na duże zagęszczenie siedzib ludzkich (budynki, bloki); skutkować będzie uciążliwością – emisja hałasu.
 • Sportowe lato w Kołobrzegu
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  Projekt zakłada realizację zadania polegającego na szerzeniu szerokiej oferty bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Kołobrzegu w okresie wakacji letnich. Zgodnie z założeniami projektu, realizowane zajęcia wzbogacą ofertę sportową miasta, wpłyną na zmniejszenie izolacji społecznej oraz umożliwią podtrzymanie i nawiązanie kontaktów i relacji wśród lokalnej społeczności w czasie epidemii COVID. Wątpliwości wzbudza tylko liczba zatrudnionych w ramach zadania trenerów – 16, którzy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania w/w zajęć sportowych. Ponadto w projekcie pominięto koszty wynajmu sprzętu i obiektów oraz ubezpieczenia uczestników. Dlatego też wnioskodawca powinien zrobić uzupełnienie projektu w zakresie w/w kosztów oraz o informacje o zasobach kadrowych realizujących w/w zadanie.
 • Oświetlenie przejść dla pieszych przy cmentarzu
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  W terminie wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych. Brak możliwości odwołania.
 • Przebudowa chodnika przy ul. Brzozowej
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  W terminie wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych. Brak możliwości odwołania
 • Kołobrzeskie Murale
  Uzasadnienie oceny negatywnej:
  Zawyżone koszty wykonania zadania, a także zastrzeżenie budzą przedłożone projekty murali, które uznajemy za przykładowe. Właściwe są lokalizacje, lecz forma ostateczna murali winna zostać wyłoniona w drodze ogłoszonego konkursu. Powyższa opinia została wypracowana na posiedzeniu zespołu ds. upiększania miasta w dn. 20.04.2021 r.

Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które można złożyć na w terminie do 14 maja. Prezentacja pełnej listy projektów które wezmą udział w głosowaniu zaplanowana została po rozpatrzeniu złożonych odwołań – na 1 czerwca 2021 r.

 

Komentarze