“Jedynka” podsumowała projekt “Z morzem związani jesteśmy”

Od czerwca do listopada Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu realizowała projekt pn. „Z morzem związani jesteśmy”, skierowany do dzieci i młodzieży. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań morskim dziedzictwem kulturowym oraz tradycjami rybackimi poprzez wdrażanie spójnych inicjatyw poszerzających ofertę kulturową i turystyczną. Dofinansowanie ze środków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania pozwoliło na realizację m. in. warsztatów historii średniowiecznego rybołówstwa, półkolonii żeglarskich, zajęć na basenie, rejsu statkiem po morzu, regat na żaglówkach Optimist o Puchar Dyrektora Szkoły, oraz umożliwiło zakup modeli żaglówek zdalnie sterowanych czy zorganizowanie wycieczki uczniów do Gdyni.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 45 588,00 zł, a kwota dofinansowania zadania ze środków z UE, w wysokości 85% kosztów (środki otrzymane ze Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta”) wyniosły 38 750,00 zł. Projekt objął 309 uczestników.

Komentarze