Jest plan na zieleń w mieście – zatrudniono miejskiego ogrodnika

Władze miasta podjęły współpracę z osobą mająca odpowiadać za roślinność na terenie Kołobrzegu.

O potrzebie zatrudnienia miejskiego ogrodnika wspominano od dawna. Chodzi o specjalistę, który kompleksowo zajmie się zagospodarowaniem zielenią na miejskich terenach. Dziś poinformowano, że zadanie to zlecono Monice Buśko-Kuś, która jako architekt już w przeszłości wykonywała projekty zieleni w mieście.

Zakres współpracy to przede wszystkim nadzór i doradztwo nad pracami związanymi z terenami zielonymi należącymi do miasta. Monika Buśko-Kuś otrzymała też za zadanie wykonanie dwóch koncepcji nasadzeń oraz nadzór autorski nad pracami wykonywanymi przez inne firmy. Chodzi o wykonanie koncepcji nasadzeń dwóch rond (Rondo Pileckiego, Rondo Powstania Warszawskiego), a także nadzór autorski nad koncepcjami  na Skwer Anatola Przybylskiego, Plac 18 Marca, Park 750-lecia, Rondo Pileckiego oraz Rondo Powstania Warszawskiego w zakresie nasadzeń roślin wieloletnich.

Komentarze