Jest ugoda w sprawie “Gryfa”

Przed Sądem Okręgowym w Koszalinie doszło do ugody pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim, a dzierżawcą „Gryfa”  – Wszystkie warunki, przedstawione przez Zarząd Powiatu  spółce, z którą byliśmy w sporze, zostały przez nią zaakceptowane. Czyli  po pierwsze: wpłacenie na konto powiatu kwoty brutto ponad czterdziestu milionów złotych, po drugie dodatkowo zażądaliśmy od spółki odsetek za zwłokę w kwocie milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i to również zostało zaakceptowane przez stronę kupującą – informuje wicestarosta Jacek Kuś. Na początku lipca zostanie podpisany akt notarialny, a w najbliższych dniach ustalone zostaną  szczegóły przelania pieniędzy na konto.

Komentarze