Już w weekend Targ Solny

W najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się XVII Hanzeatycki Targ Solny. Wydarzenie jest organizowane w ramach Dni Miasta, które przypada 23 maja i związane jest z nadaniem praw miejskich miastu w roku 1255. Od szesnastu lat zapraszani są z całej Polski rekonstruktorzy, którzy przez dwa dni prezentują wczesnośredniowieczne rzemiosła, potwierdzone badaniami archeologicznymi na terenie Kołobrzegu i okolic.

W tym roku organizatorzy spodziewają się przyjazdu około 40 wystawców, którzy między innymi zaprezentują:

 • skórę i jej wyroby : kaletnik, szewc;

 • repliki wczesnośredniowiecznej biżuterii słowiańskiej i skandynawskiej;

 • produkcję lin i powrozów przez powroźników;

 • dawne gry i zabawy;

 • pomorskie monety : mincerz;

 • warzenie soli;

 • obróbkę bursztynu;

 • wyplatanie naczyń z kory;

 • wyrób serów;

 • wczesnośredniowieczną medycynę;

 • wróżby;

 • wyroby z miodu i wosku pszczelego;

 • śriedniowieczne hafty bizantyjskie;

 • wyroby z drewna, które zaprezentują snycerz i rzeźbiarz;

 • wczesnośredniowieczne stroje;

 • tkanie na bartkach i tabliczkach;

 • walki wojów;

 • strzelanie z łuku i rzut oszczepem;

 • pieczenie podpłomyków;

 • książki historyczne : wydawnictwo “Trygław”;

 • wyniki prac archeologicznych : grupa eksploracyjno – poszukiwawcza Parsęta;

 • wystawę pokonkursową “Zabytki wokół nas”

Miejsce: park im. płk. Anatola Przybylskiego (przy Baszcie Lontowej)

22 maja (sobota) godz. 10.00 – 19.00

23 maja (niedziela) godz. 10.00 – 17.00

Organizatorem Hanzeatyckiego Targu Solnego jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Kołobrzeg oraz wsparciu merytorycznym Muzeum Oręża Polskiego.

Komentarze