Karta mieszkańca przedłuża się automatycznie-sprawdź dla kogo

Przypominamy. Kołobrzeska Karta Mieszkańca przedłuża się automatycznie co dwa lata dla osób zameldowanych w Kołobrzegu na pobyt stały.

Dla osób niezameldowanych na stałe przedłużenie ważności karty następuje po okazaniu rozliczonego PIT ze wskazaniem kołobrzeskiego adresu zamieszkania (pierwsza strona PIT z pieczątką Urzędu Skarbowego lub z urzędowym potwierdzeniem odbioru tzw. UPO).

Osoby zameldowane na pobyt stały, które chcą wykupić abonament KKM do strefy płatnego parkowania na cały rok (przed automatycznym przedłużeniem) powinny przedłużyć KKM samodzielnie. W tym celu zapraszamy do Urzędu Miasta Kołobrzeg pok. nr 5, w godzinach 9:00 – 14:00 poniedziałek – czwartek, 9:00 – 11:00 piątek.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 35 51 547.

Komentarze