Koła Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu z nagrodami

Koła Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu z nagrodami

Wspierają przedsiębiorczość kobiet, rozwijają kulturę ludową oraz prowadzą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Takie ważne zadania realizują Koła Gospodyń Wiejskich z Pomorza Zachodniego. W ubiegły weekend, podczas wojewódzkich dożynek w Przelewicach, odbyło się wręczenie nagród w pierwszej edycji konkursu „Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego”. Nagrodzone zostały Koła Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu – z Wrzosowa, Karcina, Ustronia Morskiego i Przećmina.

Wielowymiarowa działalność kół na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci przyczyniła się do zachowania polskich tradycji, co pozwala nieprzerwalnie przekazywać dziedzictwo kulturowe kolejnym pokoleniom. Gratuluję tegorocznym zwycięzcom i wyróżnionym – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz, który podczas Dożynek Wojewódzkich w Przelewicach wręczył zwycięzcom nagrody.

Zadaniem Kół Gospodyń Wiejskich z Pomorza Zachodniego było przedstawienie inicjatyw podejmowanych w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2022 roku. Dotyczyły one takich obszarów jak: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; rozwijanie kultury ludowej czy prowadzenie działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Koło Gospodyń Wiejskich Ale Babki we Wrzosowie stanęło na podium zajmując trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych.

Pierwsze miejsce – KGW w Trzebieszewie (gm. Kamień Pomorski), II miejsce – KGW w Przywodziu (gm. Przelewice). W konkursie KGW z Karcina, Ustronia Morskiego oraz Przećmina otrzymały wyróżnienia i nagrodę o wielkości 10 tysięcy złotych.

 

Komentarze